שיחה של סבא:

סבא בשיחה:

גם מה שהוא אמר לפני מאתיים שנה: "האש שלי תוקד עד ביאת המשיח",
והוא מגלה בהפתק: מה שאמרתי ש"האש שלי תוקד עד ביאת המשיח", זה "אמרתי עליך",
ככה כתוב בהפתק (סבא צוחק),

גם הוא מגלה: שהוא זה השיר, השיר הזה 'פשוט, כפול, משולש, מרובע' - "זה אני בעצמי", 'נחמן מאומן', מאומן!, איזה נחמן?מאומן! (סבא צוחק),
הוא זה השיר 'פשוט, כפול, משולש מרובע' (סבא צוחק),


אורות על ה-נ נח

אורות על ה-נ נח(סבא צוחק) וגם כן מקשה לילד, ואין ברירה, אז הרופאים אומרים למיילדת שתגיד "נ נח" (סבא צוחק)

אוי, אוי, זה הפתק, פתק זה התחלת הגאולה,
"נ נח", זה לא ידענו מזה, וזה הסוד לא נודע לא בזוהר ולא בש"ס, רק בהפתק, רבינו הקדוש גילה זה בהפתק - "נַ נַחְ נחמ..." עם נקודות (סבא צוחק),

זה פלא, פלא גדול, אי אפשר להבין את זה, איך נכנס הפתק לחדר? ואיך אני פתחתי את הספר, והוא היה שמה איפה שפתחתי?  
זה לא רק פלא שהיה, הפתק הוא נמצא, הוא נמצא תמיד, הוא לא נפסק! (סבא צוחק)

כן, "נ נח" יכולים כל העולם לשיר ולומר ולהגיד "נ נח", באמריקה היה כושית, חברה באו"ם, היא רצתה לראות את הבן שלה, הייתה מגורשת, ולא היה אפשרות, אז אמרו לה שתגיד "נ נח", אז היא אמרה. זה היה בעיתון באמריקה - היא אמרה "נ נח", והוא בא, מחר, מחרתיים הוא בא (סבא צוחק)

[אבל שסבא יגלה לנו את הסוד של זה] הסוד? [אנחנו לא מבינים את הסוד]
אפשר להבין שרבינו הקדוש מגלה: יש בזוהר וב"ליקוטי מוהר"ן", שיר שהוא יחזיר כל העולם להשם יתברך, לתורה, על ידי השיר הזה. אז בפתק מגלה רבינו: שהוא זה השיר, "נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן".
זה שיר, השיר הזה הוא 'פשוט, כפול, משולש מרובע', 'נ' זה פשוט, 'נח' כפול, 'נחמ' משולש, 'נחמן' מרובע.
וגם יש בו עשרה אותיות, "נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן" זה עשרה אותיות, זה כנגד עשרה מיני נגינה שהוא גילה, שזה מסוגל לתקן פגם הברית, זה ה"תיקון הכללי", עשרה מיני נגינה!

[זה התחלתה דגאולה הפתק, התחלתה דגאולה ממש]
כן, כן, כן, רואים, רואים עכשיו שזה עושה פעולות.
הוא (רבנו) נעשה מפורסם בכל העולם, בפרט בבין הגויים (סבא צוחק), "רבי נחמן מברסלב", כל העולם (סבא צוחק).

גם, מה שהוא אמר לפני מאתיים שנה: "האש שלי תוקד עד ביאת המשיח", והוא מגלה בהפתק: "מה שאמרתי ש'האש שלי תוקד עד ביאת המשיח', זה אמרתי עליך", ככה כתוב בהפתק (סבא צוחק),

גם הוא מגלה: שהוא זה השיר, "השיר הזה 'פשוט, כפול, משולש, מרובע' זה אני בעצמי, 'נחמן מאומן', מאומן, איזה נחמן? מאומן!" (סבא צוחק), הוא זה השיר, 'פשוט, כפול, משולש מרובע' (סבא צוחק),

וזה החתיכת נייר, הפתק, יש לו כל הגוונים.

זה פלא כזה שלא היה מעולם דבר כזה. הוא כבר נפטר ועדיין הוא מדבר איתי "תלמידי היקר", כן, כן, (סבא צוחק), "עליך אמרתי", "נהנתי מאד מעבודתך ועליך אמרתי", נו, "חזק ואמץ בעבודתך", מי אומר את זה? "נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן" (סבא צוחק)

...היה לי צער גדול, יכולתי למות מגודל הצער, כן (סבא צוחק), אז הוא בא אלי "תלמידי היקר", אתה רוצה?, אתה תמות? לא, לא, אתה "תלמידי היקר" (סבא צוחק), "עליך אמרתי מיין פייעריל וועט טליען ביז משיח וועט קומען", אתה צריך לעמוד על כורחך "חזק ואמץ בעבודתך" (סבא צוחק),

"המכשלה הזאת תחת ידיך", דווקא זה על ידי שלא התענתי, מכשלה, זה מכשול גדול, על ידה נעשה הפתק, לולא זה לא היה הפתק (סבא צוחק),

"וסמן י"ז בתמוז יאמרו שאינך מתענה" (סבא צוחק), "אל תחשוב שזה סתם נייר", סימן, הוא נתן לי סימן: "י"ז בתמוז" (סבא צוחק), סימן שרק אני ידעתי!


 [כתוב בהפתק "להגיד לך"] יוא [למה לא כתוב "לומר לך"?]
 "להגיד לך", ולא "להודיע לך" [כן] ולא "לגלות לך" [כן, למה כתוב "להגיד לך"?] מה זה "להגיד"? [נו, מה זה להגיד?]
'להגיד' זה משמעות של פנים אל פנים,

מה להגיד? מה להגיד? שתי דברים: (א) "נהנתי מאד מעבודתך", (ב) "ועליך אמרתי", זה שתי דברים.
אז... - "חזק ואמץ בעבודתך"!!
אחר כך... - אתה יודע מי שאומר זה? "נַ נַחְ נחמ" (סבא צוחק)

 [סימן על מה שקרה באותו היום, או זה סימן לעתיד?]
מה שכתוב, אני... (סבא צוחק) אני לא יודע להגיד פירושים, רבינו הקדוש אמר: "המעשיות? משיח יעשה יגיד פירוש על המעשיות", משיח (סבא צוחק). וגם זה גם כן פלא כזה, משיח יגיד, הוא יגלה שזה רבינו הקדוש - הוא השיר הזה, כן, שהוא יחזיר את כל העולם להשם יתברך (סבא צוחק)

[סבא, זה כתוב ב"כוכבי אור"] יוא [הוא אומר(החבר מקריא מתוך ספר כוכבי אור:): "כי הוא אשר נאמר עליו" מ'ה ש'ה'יה הוא שיהיה"] יוא, 'משה'
['משה', ומשיח זה משה אשר זכה לאחוז] כן [ולהיתאחד, כן, בכיסא הנורא אשר תשיר את שיר נעימות השגת אלקותו על שבעים ושנים נימין] יוא [שם של ע"ב] 'פשוט, פשוט כפול מ...' ['פשוט, כפול שלוש, רבוע']
זה חסד [כן, זה חסד שהוא...] חסד גמטריא ע"ב [כן, ע"ב, כן, שהוא שם הוי"ה באחוריים] יוא, י' יה' יה'... [כן, שעולה שבעים ושנים] כן
[לענג לנצח את כל אשר יזכו לזה, לענג לנצח. ולכן מספר שמו הקדוש 'נחמן' כמספר מילוי הוי"ה באחוריים, כזה: י' יה' יהו' יה-וה'] יוא, נו [עם הארבע הכוללים] עם הארבע כוללים [יוא, וזה גם מ'ה ש'ה'יה הוא שיהיה, עם ארבע התיבות, זה מספר שמו במילואו, נ' ח' מ' נ' עם הכולל] כן!
[כן, כן] [זה רב אברהם בן רבי נחמן אמר את זה] [רב אברהם בן רבי נחמן, כן] [הוא אמר את זה על, על הפתק, ש'נחמן' זה י' יה' יהו' יהוה'] יוא

[אחד אמר לי ש'פסח' זה גמטריה 'נחמן'] כן! פסח זה, פה סח, זה תפילה [כן] פה זה תפילה, זה דיבור לדבר עם השם יתברך.

[אמר לי חזקיהו אתמול, שהוא ראה שכתוב בזוהר: "שהולכים לקראת עומר התנופה, 'תנופה' תנו' פה'] ['תנופה' זה תנו' פה'] תנו' פה', 'תנופה' [כן, תנו פה להתפלל שנוכל לבקש] זה תפילה, תפילה [יוא] (סבא צוחק)

[בתיקוני זוהר כ"ב כתוב: "קודשה בריך הוא מתגלה בפתקה ובחותמה] (סבא צוחק)

גם השם של רבינו בתחילה נ' ובסוף נ', 'נחמן', וגם רבי 'נתן' בתחילה נ' ובסוף נ', כן ["ינון, ינון שמו"] "ינון שמו" (סבא צוחק)

נ', זה שער החמישים [שער החמישים] "נ נח" [זה כל הפתק שער החמישים] כן, כן [כן, זה החמישים שערי קדושה]

[הוא אומר גם רב אברהם בן רב נחמן, ש'נחמן' זה מח' נ'] מח' נ', יוא (סבא צוחק)

נ' זה שני נ' - 'נחמן' נ' כי אי אפשר להגיד נ', רק שתי שלמים - נו"ן (סבא צוחק)קול ישראל סבא. 1,2,3,4,

לחפש אמת

לחפש אמת


[סבא, סבא] יוא [יש פה איזה אשה שהיא באה במיוחד, היא הייתה כאן בשכונה, היא גרה ברובע היהודי, כבר כמה ימים היא רוצה לבוא וכל פעם היא מתקשרת ואני אומר לה אולי ביום אחר, אולי יום אחר, אני דוחה אותה, והיא באה במיוחד ואמרה "אני חייבת לראות את סבא היום, עכשיו"] טוב, טוב [אז אמרתי לה "עכשיו, עכשיו, בסדר", אני לא יכול להגיד לה לא כבר] יוא [כל פעם אני אומר לה  "יום אחר"]

תגיד לה הענין שלי, הענין שלי: אני לא כלום, רק הענין הוא תפילה, להתפלל כל אחד להשם יתברך כל יום, כל מה שחסר לו, כל מה שצריך - לבקש רחמים מהשם יתברך, שנזכה ליראת שמים ולשמור התורה והמצוות.
ואם חס ושלום נופלים, אז יש רבינו רבי נחמן שהוא לא נותן ליפול, לא נותן לנו ליפול.
אז העיקר זה רבינו הקדוש רבי נחמן, אני לא כלום, כן.
והעיקר ללמוד ספריו ולקיים מה שהוא לומד אותנו ולהאמין, ולהאמין לו מה שהוא אומר, זה מן השמים. זה כל חיותינו ותקוותינו.
והוא, השם יתברך הביא אותו לעולם עכשיו בחושך הזה שיהפוך, - שיקרב כל העולם להשם יתברך ולתורה ולאמונה בשביל האמת, כן, זה העיקר, העיקר להאמין בהשם ולהתפלל להשם, להאמין שהשם יתברך ברא אותנו והוא רוצה שאנחנו נאמין בו ונאמין בתורה ובמצוות ונהיה בנים אצל השם יתברך, זהו התכלית, זהו החיים, בלא זה אין חיים כלל, כן.
בלא זה, בלא תורה, זה לא חיים, זה חיים של מין בהמה, יש בהמות שהולכים על ארבע רגליים, ויש בהמות שהולכים על שתי רגליים, בעולם מסתובבים בהמות על שתי רגליים ומדברים גם כן (סבא צוחק)

אוי, צריכים בפשיטות לדבר בפה, מה שהעיניים רואות בספר לדבר בפה ולהאמין: שהשם יתברך שומע כל תפילה.
אפילו רצון טוב שיש לנו, השם יתברך יודע הכל ועוזר, ועוזר לנו ורוצה לעזור לנו.
רבינו הקדוש אומר: "מה יש לאיש ישראלי לעבוד בזה העולם? מה יש? איזה עבודה יש לו? להתפלל וללמוד ולהתפלל!, זה העבודה שלו!" (סבא צוחק),

צריכים לחפש כמו שמחפשים אוצר, לחפש ולהכין, - איך נזכה לחיות חיים של תורה ואמונה, חיים של שמחה, חיים של...
אנחנו צריכים להתגעגע לזה ולהתפלל להשם על זה, שנזכה להכיר את השם יתברך, שנזכה להאמין בהשם ולשמור על התורה והמצוות, זה העיקר החיים, זהו! (סבא צוחק),

איפה, איפה שרון? [כן, אני פה] תיתן לה הפתק, תראה לה את הפתק [נתתי לה, נתתי לה את המכתב] אה, יוא, יוא, יוא, טוב, טוב, טוב (סבא צוחק),

יוא, הלב, העיקר הלב, להתגעגע ולאמור להשם: "רחם עלי.. שאזכה להכיר אותך ולעבוד אותך באמת, באמונה", כן, זהו, זהו עיקר החיים. זהו - חיים של אמונה וביטחון, חיים של שמחה. זה יכול להיות שמחה, בלא זה, אז מחר מתים, מחר, מחרתיים מתים, אז איזה שמחה? מה יש? מה יש? מה יש לי מכל התאוות של... מן הכל? (סבא צוחק)
[מחר מחרתיים מתים, אם לא זה אז מתים]
אולי שנה, שנתיים, אבל... טוב (סבא צוחק),

יוא, יוא, שרון? [כן] אולי צריכים להדפיס עוד פעם, אלף, אלפיים [המכתב?] המכתב מרבי נחמן, כן, כדי שיהיה לנו לחלק לכל אחד, לכל אחד, זה צריך כל אחד (סבא צוחק),

רבינו רבי נחמן הוא הרבי שלנו, הוא הרבי שלנו ושל כל ישראל, כן (סבא צוחק),
"ר'אש ב'ני י'שראל" ראשי תיבות: רב"י. "ר'אש ב'ני י'שראל", הוא ה"ר'אש ב'ני י'שראל" בעל הבית שלנו, הוא מאיר בנו התורה הקדושה בחיות כזה, באמונה כזו שלא היה מעולם עדיין (סבא צוחק)

[סבא, סבא] אה?
[היא מבולבלת מזה שברסלב זה כל כך הרבה כתות, היא לא מבינה איך, איך...] כל כך?... [כל כך הרבה קבוצות ומחלוקת, היא לא מבינה מה קורה, היא רוצה לדעת את האמת, היא אוהבת את כולם, אבל היא מחפשת]
כשרוצים אמת, כשמחפשים אמת, אז זוכים, מי שרוצה את האמת.
אני נולדתי בין מתנגדים גדולים, שהיו למדנים גאונים, צדיקים מפורסמים בכל העולם, ואני לא קיבלתי, לא ידעתי כלום. אבל אני חיפשתי אמת ומצאתי איש אחד, כן, רבי ישראל קרדונר, וראיתי, וראיתי מה זה ברסלב, כן. הייתי גיבור כזה, עזבתי כל העולם, ונדבקתי וקישרתי עצמי לרבי ישראל.

נסים, נסים שאני נמצא בעולם, מה שסבלתי מהשם 'ברסלב', אבל היום יש ספרים.
כן, מי שרוצה אמת, מי שאומר "ליקוטי תפילות", אז הוא מוצא האמת! (סבא צוחק)...שנה אחרי שסבא אמר "אומן נגמר, צריכים להביא את העצמות לישראל"

שיחה מאוד מעניינת...
מוצאי שבת, סבא רוצה לנסוע לאומן
יש אנשים סביבו שמנסים להשאיר אותו בארץ ...
שנה לפני כן, סבא אמר באומן: "אומן נגמר, צריכים להביא את העצמות לישראל"
שימו לב: 
אחד האנשים טוען כלפי סבא: "שנה שעברה אמרת שזה ראש השנה האחרון באומן!"
הוא לא טוען שבמשך השנה סבא אמר דיבורים כאלה, אלא "שנה שעברה", כלומר באותו הזמן שסבא אמר באומן "אומן נגמר"... מאז סבא לא דיבר מזה, רק אנשים פיתחו ציפיות גדולות 
אבל כאן סבא מסביר להם בצורה פשוטה, שכל מה שנאמר "אומן נגמר" נאמר לעניין העלאת העצמות, כמו שהוא אמר במפורש "אומן נגמר, צריכים להביא את העצמות"

עוד נשים לב, לפשיטות של האנשים שבשיא הקלילות מנסים לשכנע את סבא להישאר בירושלים

עוד נשים לב, איך שסבא חושש שיקחו אותו למקום אחר, והוא מבקש את "גבאי" שיבוא לקחת אותו לשדה תעופה...


נתחיל...סבא:
אז .. ...אז יהיה לנו ראש השנה באומן?

חברים מדברים בניהם:
א. על מה הוא מדבר?
ב. על ראש השנה
א. על ראש השנה?, מה סבא סיפר?
ב. לא... הוא אמר איפה שיהיו העצמות של רבנו
א. איפה שהעצמות של רבנו צריך להיות?
ב. אם נותנים לנו העצמות אז יהיה בירושלים, באיזה מקום, איפה שיהיו העצמות, אבל אם הם לא נותנים  אז יהיה באומן
א. בינתיים העצמות נמצא באומן, שם אנו יודעים עכשיו, אני חושב...
ב. נכון

לאחר כמה דקות עושים הבדלה...
"ושבתם מים בששון..
המבדיל בין קודש לחול"..

לאחר יותר מעשר דקות... בסוף סעודה רביעית....
מנסים לארגן לסבא טיסה לאומן דרך ישראל מאיר גבאי. דרך הטלפון.

...[רבי ישראל] אה [גבאי מדבר עכשיו בטלפון] אה? [יעקב לוי מדבר עם גבאי בטלפון עכשיו] טוב, טוב [וגבאי אמר] אה? [גבאי אמר שהוא יכול לשלוח לכם רכב] אה? [הוא יכול לשלוח אוטו, רכב שייקח, יקח אתכם עד השדה תעופה, והוא יהיה בשדה תעופה] טוב, הוא, הוא יקח אותי לשדה תעופה [כן, הוא לא יבוא הוא בעצמו לצפת] היום [יחכה אתכם בשדה תעופה] היום? היום הוא יבוא? [הוא לא יבוא] אה? [הוא ישלח אוטו, הוא רוצה לשלוח לכם אוטו] נו נו [אבל הוא לא יבוא בעצמו, יחכה בשדה תעופה] יחכה בשדה תעופה [כן] הוא מחכה לי [כן, כן] זה דבר טוב [כן]

יצחק [מהמשפחה של סבא] היה חולה וסבא רצה שיצטרף אליו לאומן ואמר שבאומן יהיה לו רפואה:

...[שמעתם מרבי ישראל קרדונר?] אה? [שמעתם את הסגולה הזאת מרבי ישראל קרדונר?] לא [מרבינו] אישית, אלי [כן, אז שהילדים...] שאיזה חולה, היה כל הלילה עם רבינו באומן במקום שהוא קבור, והיה לו רפואה [כן] לא, לא קיבלתי את זה ולא שמעתי מרבי ישראל קרדונר, אה, אה
[אבל יצחק הוא לא מצא מקום לנסיעה בשביל הילדים שלו] אה? [הוא רוצה לקחת את הילדים] נו [אבל הוא לא, הוא לא מצא מקום] אז יהיה, יהיה זמן אחר [אה, טוב, אני אגיד לו]...

לאחר כמה זמן....

אתן לך מקום בתוך החדר של רבינו, שרבינו שוכן שם, זה סגולה לרפואה [לכל חולה, או לילדים?] לכל חולים, כן [אתם ראיתם איזה חולה שעשה את זה פעם?] כן [מי זה היה?] אחי [כן?] היה חולה, היה לו שיגעון [כן?] והוא היה חולה גדול וישן בתוך המערה לבד, כמו שאני אומר לך [כן] והיה לו רפואה כל ימיו, כן, ונעשה בריא לגמרי [מי, מי זה היה אח שלכם?] אה? [איך קוראים לו?] הוא כבר נפטר, בנימין [בנימין?] כן, והוא נפטר כבר איזה שנים [כן, והוא נסע לאומן?] לא באומן [אלא?] הוא, זה, זה, זה איזה מערה של התנאים, של... [אה] אבל אני מקבל את זה על רבינו ז"ל גם כן [כן, כן, כן, טוב, טוב, אנחנו... אמרתי, אמרתי ליצחק שיגיד למשה] טוב [כן]...


...[גבאי הוא יחכה לכם בשדה תעופה] כן? [כן, ככה הוא אמר] לך אמר? [הוא אמר ליעקב בטלפון, כן, אבל הוא, הוא שלח מישהו כדי שיבוא לקחת אתכם, הוא שלח דניאל אמבש] אה? [דניאל אמבש יבוא להנה עם רפאל כהן, כדי לקחת אתכם לשדה תעופה, אתם רוצים שגבאי יבוא הוא בעצמו?] אה? אולי כן...

לאחר זמן מה...

...בשביל שיביא העצמות של רבינו ז"ל [כן] אבל אם לא יבוא, אז הוא מבוטל, נשאר אומן, רק אומן
[טוב, אבל אמרתם לנו שרבינו הוא כבר נמצא בארץ?] נו, אבל אנחנו לא זוכים לראות אותו (סבא צוחק)
[אבל אם הוא נמצא, צריך להיות כאן? אנחנו יודעים שהוא נמצא, אפילו אם אנחנו לא רואים, אנחנו מאמינים, מאמינים] לעשות לעצמו תיקונים ודברים כאלה, רק הצדיק הוא יכול לתקן אותנו ולטהר אתנו ולקדש ולרפאות אותנו, הכל הצדיק, הצדיק הוא רבינו הקדוש
[שנה שעברה אמרתם לנו, שזה יהיה הראש השנה האחרון באומן] אה? [שנה שעברה אמרתם לנו, שזה יהיה הראש השנה האחרון באומן, כל החברים נמצאים בירושלים, הרוב]

[מה יהיה מאיתנו?]

[רבי ישראל, אל תעזוב אותנו]

לאחר 2 דקות....

תן לי חתיכת לחם, חתיכת חלה, ושנלך

[רבי ישראל, יואל טייב מרעננה] אה? [יואל טייב מרעננה, הוא מזמין אתכם אצלו על ראש השנה] מי? [יואל טייב] אה? [יואל, יואל טייב קוראים לו] אני... [הוא מחכה בטלפון] אני לא יודע כלום, אני לא יודע כלום! [טוב, אז מה...] אני לא, לא יכול לדבר כלום, אני לא יודע כלום! [זה ברעננה] טוב [טוב]...

שרים עם סבא להודיע להודיע להודיע...
למשך זמן מה.... כנראה חיכו לאוטו שיקח את סבא לשדה תעופה
אחר כך מנסים להרים את סבא מהכסא , כנראה לאוטו...


...אה, אה, אה, (סבא צוחק), הו, אני עייף מאד, אני רוצה לנוח קצת (סבא צוחק) [כן, כן, כן, אתם יכולים, רבי ישראל] [נעשה קיבוץ פה, סבא] [כן, כן, רבי ישראל, אתם יכולים לנוח] [נעשה ראש השנה אצל יעקב] (סבא צוחק)